Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása “A” komponens- nyári bentlakásos tábor

A programelemben a testvériskola diákjai is részt vettek.

Balatonszemes – 2019.08.11.-2019.08.15.

A pályázatban részt vevő „A” komponens 30 fős tanulói közössége, 3 fő kísérő pedagógus, és 1 szülő részt vett Balatonszemes egy 5 napos közművelődési, kulturális tematikájú bentlakásos táborban. A gyerekek a következő programokon vettek részt: 5 db dráma- és játékos foglalkozás tábori szakemberekkel, 5 db csoportos érzékenyítő beszélgetés a pedagógusok részvételével, szabadidős programok.

A minden napos foglalkozások témái a következők voltak:

Dráma- és játékos foglalkozás szakemberekkel:

  1. Partneriskolai bemutatkozás: A táborba érkező csoportok egymás előtti bemutatkozása moderált beszélgetés és játék során valósult meg. A résztvevő diákok csapatindulóval, énekkel, kis jelenettel, általuk mondott bemutatkozó szöveggel mutatják be magukat és iskolájukat a többi táborozó gyerek előtt. A közösségkovácsolás, az egymás iránti nyitottság a lényege az első közös foglalkozásnak, amit szakavatott tréner vezet.
  2. Társadalmi egyenlőség gyakorlati foglalkozása: Az első játékos foglalkozás a különböző szempontú csoportbontó és egyesítő, közösségépítő játéksor. Ennek során azt próbáljuk feltárni a diákok előtt, hogy bizonyos tulajdonságaik, képességeik, gondolkodásuk alapján egyes társaikhoz hasonlóak, más társaiktól pedig különböznek, azonban mind a hasonlóság, mind a különbség egyetlen perc alatt eltűnhet vagy megváltozhat, ha más szempontból vizsgáljuk a közösségen belüli egyéneket. Előbb adottságaik (nemük, felekezetük, származásuk) szerint vizsgáljuk hovatartozásukat, azt követően egyéni kompetenciáik révén kérjük, hogy határozzák meg, hová csatlakoznának (készségtárgyak, kapcsolati hálók, teljesítmény, gondolkodás). Ez az önismeretben is fontos tréning.
  3. Egyenlőség témakör bővítése: Tükörjátékok révén tapasztaltatjuk meg a diákokkal, hogy bár hasonlítani, utánozni lehet embereket, de ugyanolyanok nem tudunk lenni, mint mások, mert nincs két egyforma ember. Mind a vezető, mind a tükörszerepben dolgozó (majd a funkciókat megcserélő) gyerekek koncentráltan figyelnek társuk és saját mozdulataikra, a fáziskésések lecsökkentésére, és közben megtapasztalják, milyen egyedi vonásaik vannak nekik és társuknak.
  4. Önkéntesség témakör: Az évközi tematikus foglalkozásokhoz igazodva vetélkedőt szervezünk a gyerekeknek, amelynek lényegi eleme az önkéntesség. Az alapkérdés, amit globálisan megfogalmazunk: mi lehet mércéje, annak, hogy ment-e előbbre a világ? Ha egy társadalomban a közösségi javak termelése több mint a fogyasztás. Egy szép templom, egy közösségi ház, iskola, óvoda, vagy otthonok építése mások számára, vagy akár egy közösség létrehozása, egy közösségi akció megszervezése, amely egy közösség életét szebbé, jobbá teszi, minden, ami hozzájárul, hogy egyre többen éljenek emberhez méltó életet, örömet leljenek környezetükben, mércéje annak, hogy nem csak fogyasztunk, hanem hozzáadott értéket termelünk. A kérdéskört személyessé kell tenni a gyerekek számára, hogy megértsék, a maguk életében mit jelent a fogalom. Az önkéntesség nemcsak ahhoz járulhat hozzá, hogy egy közösség jobban éljen, a szó minden értelmében, hanem ahhoz is, hogy katasztrófákat kerüljön el, vagy ilyen esetekben segítséget nyújtson. Ezeket járjuk végig.
  5. Egészséges életmód témakör: Az állóképesség növelése, a testi-lelki-szellemi egyensúly megőrzése, a szenvedélybetegségektől való tartózkodás, a mindennapi mozgás fontossága és a helyes táplálkozás is témája a foglalkozásnak, amely mozgással egybekötött csoportos tréning.

Csoportos érzékenyítő beszélgetés a pedagógusok részvételével: Az érzékenyítő beszélgetések alkalmával a gyerekek a délelőtti előadáson elhangzottakat értelmezték tovább.

  1. kommunikáció fejlesztés: Pedagógusaink a gyerekek nyitottságára és kommunikációs fejlesztésére alapozva beszélgetik át a tanulókkal a bemutatkozó csoportfoglalkozás tapasztalatait, valamint a partnerek bemutatkozásait.
  2. esélyegyenlőség: Az egyenlőségről már az évközi munka során is többször esett szó, most a szakember által megtartott csoportos foglalkozás kapcsán a gyakorlati feladatok későbbi, az élet területén történő hasznosításának lehetőségeiről tájékoztatjuk a résztvevő tanulókat.
  3. verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztés: Az egyenlőség drámajátékos csoportos foglalkozása után a gyerekeket jól ismerő pedagógusok az egyes tanulók személyiségjegyeinek fejlesztését, társaikkal történő verbális és nonverbális kommunikációjának fejlesztését helyezik a foglalkozás középpontjába.
  4. közösség, segítségnyújtás, önkéntes munka: Az önkéntesség egyik legfontosabb társadalmi szerepe, hogy az önkéntes munkával a közösségben meglévő erőforrásokat hasznosítjuk anélkül, hogy ez külső erőforrások igénybevételét követelné a közösség tagjaitól. Ha a közösség tagjai aktívan részt vesznek a helyi értékteremtésben, mindenkinek személyes érdekévé válik ezeknek az értékeknek a megőrzése is, ami elkerülhetetlen a tagok összefogása nélkül. Végül pedig azok, akik segítenek a helyi közösségük építésében, azok a tágabb társadalmi ügyekben is tevékenyebben képviselik saját érdekeiket. A gyakorlati foglalkozáson a település önkéntesé munkával szebbé tett vagy épült részeit nézzük meg és beszéltük át.
  5. összegző beszélgetés
Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.